Diễn đàn Du học Pháp lần thứ 12 đã diễn ra rất thành công tại 4 thành phố:

  • TP.Hồ Chí Minh 30/8
  • TP.Huế 31/8
  • TP.Đà Nẵng 1/8
  • TP.Hà Nội 5/8
Sau đây là một số tài liệu được giới thiệu trong sự kiện này. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chuẩn bị hành trang du học Pháp 🙂

Categories: Tin tức

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.