Đổi/Mất hộ chiếu

Đổi hộ chiếu Việc đổi hộ chiếu có thể thực hiện tại Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Pháp. Một số thông tin về việc đổi hộ chiếu có thể truy cập tại đây. Hồ sơ xin đổi hộ chiếu Đơn xin cấp/ đổi hộ chiếu: điền đầy đủ Xem thêm…

Thủ tục OFII

Kể từ năm học 2009-2010, sinh viên quốc tế (trong đó có sinh viên Việt Nam) đến Pháp được cấp visa sinh viên dài hạn có giá trị như thẻ cư trú (Visa long Séjour Etudiant valant Titre de séjour), có giá trị trong vòng 4 tháng đến 1 năm, Xem thêm…