Thực tập

Tùy thuộc vào chương trình học và trường của bạn, các bạn sẽ có những khoảng thời gian thực tập bắt buộc hoặc không bắt buộc tại các doanh nghiệp, tổ chức,… thông thường các bạn sẽ làm thực tập trong hè sau khi kết thúc kì thi cuối năm. Xem thêm…

Học bổng

Hiện tại có rất nhiều chương trình học bổng như Eiffel, Major, Charcot (dành riêng cho sinh viên ngành y)… cho phép các bạn sinh viên nước ngoài có thành tích xuất sắc trong học tập được theo học tại cơ sở đào tạo tại Pháp. Thông tin cụ thể Xem thêm…

Kinh nghiệm học tập

Sau tất cả những thủ tục, hành chính, giấy tờ phiền hà, việc bạn lo lắng đầu tiên tất nhiên sẽ là chuyện học tập tại Pháp. Sinh viên Việt Nam ở Rennes theo học đủ mọi ngành nghề và bậc học nên rất khó để có một phương pháp Xem thêm…