Học bổng

Hiện tại có rất nhiều chương trình học bổng như Eiffel, Major, Charcot (dành riêng cho sinh viên ngành y)… cho phép các bạn sinh viên nước ngoài có thành tích xuất sắc trong học tập được theo học tại cơ sở đào tạo tại Pháp. Thông tin cụ thể Xem thêm…