Phương tiện đi lại

Nếu bạn tới Rennes lần đầu tiên Trong lần đầu tiên tới Rennes, bạn thường sử dụng một trong hai phương tiện: tàu cao tốc (tới ở Gare de Rennes) hoặc máy bay (tới ở sân bay Saint-Jacques, Aéroport de Saint-Jacques). Nếu bạn có nhu cầu, SVREN sẽ bố trí Xem thêm…