Kinh nghiệm học tập

Sau tất cả những thủ tục, hành chính, giấy tờ phiền hà, việc bạn lo lắng đầu tiên tất nhiên sẽ là chuyện học tập tại Pháp. Sinh viên Việt Nam ở Rennes theo học đủ mọi ngành nghề và bậc học nên rất khó để có một phương pháp Xem thêm…