Thực tập

Tùy thuộc vào chương trình học và trường của bạn, các bạn sẽ có những khoảng thời gian thực tập bắt buộc hoặc không bắt buộc tại các doanh nghiệp, tổ chức,… thông thường các bạn sẽ làm thực tập trong hè sau khi kết thúc kì thi cuối năm. Xem thêm…